Transparență decizională

COMUNA ZERIND

JUDETUL ARAD

ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială ZERIND, din județul ARAD anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.1, începând cu data de 12.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PRIMAR

EC. SIMANDI ALEXANDRU